niezgłębiony


niezgłębiony
niezgłębiony {{/stl_13}}{{stl_8}}przym. Ia, niezgłębionybieni {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'taki, do którego dna, kresu nie da się dotrzeć, dosięgnąć, bardzo głęboki, bezdenny': {{/stl_7}}{{stl_10}}Niezgłębiona czeluść, otchłań, puszcza. Niezgłębiony ocean. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'niedający się zbadać, przeniknąć wzrokiem; bardzo ciemny, gęsty, nieprzenikniony': {{/stl_7}}{{stl_10}}Niezgłębiona głusza, ciemność, mgła, noc, gęstwina. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}3. {{/stl_12}}{{stl_7}}'niedający się zgłębić, zbadać, poznać; niepoznawalny, niepojęty': {{/stl_7}}{{stl_10}}Niezgłębiona zagadka, mądrość. Niezgłębione wyroki opatrzności. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • niezgłębiony — niezgłębionybieni 1. «taki, w którym nie można dosięgnąć dna; bardzo głęboki, bezdenny» Niezgłębione morza. Niezgłębiona przepaść. 2. «nie dający się przeniknąć wzrokiem, poznać; nieprzenikniony» Niezgłębione knieje. Niezgłębiona ciemność.… …   Słownik języka polskiego

  • otchłanny — książk. «bezdenny, przepaścisty, niezgłębiony» Otchłanna przepaść. Otchłanne morze. Otchłanne odległości między gwiazdami …   Słownik języka polskiego

  • przepaścisty — przepaścistytszy «bardzo głęboki, zdający się nie mieć dna, końca; bezdenny, przepastny, niezgłębiony; nieprzebyty» Przepaściste kieszenie. Przepaścista torba. Przepaściste szuflady. Przepaściste wnętrze skrzyni. Przepaściste błoto. Przepaścista… …   Słownik języka polskiego

  • nieprzenikniony — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, nieprzeniknionynieni {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} tak gęsty, ciemny, że nie można go przeniknąć wzrokiem; tworzący szczelną zasłonę : {{/stl 7}}{{stl 10}}Nieprzeniknione… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • tajny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, tajnyni, tajnyniejszy {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} odbywający się, utrzymywany, działający w tajemnicy, niepodany do wiadomości publicznej; tajemny, poufny, niejawny; także:… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień